Skip to content
Mauviel1830 privacy policy

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

(version 13/04/2021)

Dine personoplysninger er vigtige for os.

Vi indsamler og bruger kun dine personoplysninger i henhold til de gældende databeskyttelsesbestemmelser, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 af 27. april 2016 ("GDPR") og denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder information om de personoplysninger, vi behandler, hvorfor vi behandler dem, hvordan vi indsamler oplysningerne, hvor længe vi opbevarer oplysningerne, og hvem vi deler dem med. Den indeholder også oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder.

1. Identitet og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er følgende juridiske enhed:

The Cookware Company Europe BV
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
Belgien

Virksomhedsnummer 0635.907.452

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os pr. e-mail (privacy@cookware-co.com) eller pr. brev til ovenstående adresse (Att. Privacy).

2. Formål

Vi behandler dine personoplysninger med et eller flere af følgende formål: Hjemmeside.

Herunder kan du finde formålet bag de personoplysninger, vi behandler, hvorfor vi behandler dem, hvordan vi indsamler oplysningerne, hvor længe vi opbevarer oplysningerne, og hvem vi deler dem med.

Hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi dine personlige id-oplysninger (IP-adresse og cookies).

Disse data gør det muligt for os at forbedre din oplevelse, når du besøger hjemmesiden, og at tilpasse vores hjemmeside og webshop til dine præferencer.

Retsgrundlaget for at sætte væsentlige og funktionelle cookies er vores legitime interesse i at levere en funktionel og brugervenlig hjemmeside (artikel 6, stk.1, litra f), GDPR). Analytiske cookies, reklamecookies og cookies til sociale medier sættes kun, hvis du har givet tilladelse hertil (se vores Cookiepolitik for yderligere oplysninger).

Vi får disse personoplysninger direkte fra dig.

Udløbsdatoen varierer for den enkelte cookie, og du kan til enhver tid ændre dine cookiepræferencer (se vores Cookiepolitik for yderligere oplysninger).

Vi deler kun disse personoplysninger med it- og softwareudbydere, som vi samarbejder med om vores hjemmeside. Disse personoplysninger deles muligvis også med andre virksomheder i den koncern, vi er en del af, eller med tredjepart i forhold til en sammenlægning eller et opkøb.

3. Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fortroligheden af dine personoplysninger og for at beskytte dine oplysninger mod hændelig og ulovlig tilintetgørelse, mod tab, forringelse, mod uautoriseret videregivelse og adgang.

Vi har indgået de nødvendige kontrakter med de tredjeparter, vi samarbejder med, og overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde uden at sikre, at dine oplysninger er dækket af et tilsvarende sikkerhedsniveau her.

Vi benytter ikke automatiseret beslutningstagning.

4. Rettigheder

Du kan til enhver tid kontakte os for at udøve følgende rettigheder:

  • anmode om adgang til eller rettelse af dine personoplysninger

  • anmode om sletning af dine personoplysninger

  • anmode om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

  • anmode om at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

  • anmode om at få overført dine data til en anden serviceudbyder

  • klage, hvis du mener, at vi ikke handler i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Du kan udøve ovenstående rettigheder ved at kontakte os pr. e-mail (privacy@cookware-co.com) eller pr. brev til adressen, der nævnes i punkt 1.

Vi respekterer alle de rettigheder i forhold til dine personoplysninger, som du har ifølge gældende lov.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev og salgsmeddelelser og ønsker at stoppe behandlingen af dine oplysninger til det formål, kan du altid benytte dig af linket Afmeld i bunden af meddelelserne. Når du framelder dig nyhedsbrev og salgsmeddelelser, vil du ikke længere modtage dem. Du kan altid tilmelde dig igen via vores hjemmeside.

For aktiviteter i forbindelse med behandling, hvor retsgrundlaget er en legitim interesse (se Formål), kan du få yderligere informationer fra os om den afvejningstest, vi har foretaget i den forbindelse.

I tilfælde af tvivl om din identitet kan vi bede om yderligere oplysninger til at bekræfte din identitet.

5. Opdateringer

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan ændres fra tid til anden inden for grænserne for de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. På vores hjemmeside kan du altid finde den seneste version.